۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر

                             

ویدئو آموزشی شماره 1 - «نحوه تزریق انسولین»

ویدئو آموزشی شماره 2- «معاینه شکم»

ویدئو آموزشی شماره 3-  «نحوه گرفتن نوار قلب»

ویدئو آموزشی شماره 4-  «آسپیراسیون مایع پلور»

ویدئو آموزشی شماره 5- «آسپیراسیون مایع آسیت»

ویدئو آموزشی شماره 6- « CPR »

ویدئو آموزشی شماره 7-  «معاینه تیروئید»

ویدئو آموزشی شماره 8- «معاینه نورولوژی»

ویدئو آموزشی شماره 9 « نحوه انجام LP »

ویدئو آموزشی شماره 10 «آرتروسنتز مفصل زانو»

ویدئو آموزشی شماره 11 « آموزش صحیح گرفتن فشارخون »

ویدئو آموزشی شماره 12 «آموزش نحوه صحیح استفاده از داروهای استنشاقی»

ویدئو آموزشی شماره 13 «آموزش نحوه صحیح انجام تست PPD»

ویدئو آموزشی شماره 14 «معاینه پای دیابتی»

ویدئو آموزشی شماره 15 « معاینه گوش و حلق و بینی »

ویدئو آموزشی شماره 16 « معاینه سیستم لنفاوی »

ویدئو اموزشی شماره 17 « معاینه سیستم عروق محیطی »

ویدئو آموزشی شماره 18 « رنگ آمیزی گرم و اسید فاست »

ویدئو آموزشی شماره 19 « آموزش نحوه صحیح انجام ABG »

ویدئو آموزشی شماره 20  « آموزش نحوه صحیح تعبیه NG (نازوگاستریک تیوب) »