۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

سایت آموزشی گروه داخلی دانشکده علوم پزشکی کرمان با همت چند تن از اساتید کروه داخلی تکمیل و گشایش یافته است. در این سایت مجموعه ای از فرایندهای آموزشی به نحوی گنجانده شده است که می تواند در ارتقا علمی دانشجویان و دستیاران داخلی بسیار کمک کننده باشد.

این سایت حاوی مطالب متنوع و مجموعه های متفاوت بوده که هر کدام به صورت جداگانه تعریف ،تکمیل و مطلب گذاری کرده است. در قسمت ویدیوهای اموزشی با توجه به نیاز دانشجویان وفراگیران و با توجه به مواردی که برای ازمون صلاحیت بالینی از سوی وزارت  مربوطه اعلام گردیده  ، توسط اساتید گروه داخلی کرمان مهارت ها و معاینه بالینی در حیطه های مختلف تهیه وضبط  گردیده ، پس از بازبینی توسط گروهی از اساتید و تایید کیفیت و کمیت  مطلب در سایت بارگزاری گردید . سایر مطالب نیز توسط اساتید گروه داخلی کرمان بر حسب نیاز سنجی صورت گرفته و برحسب شیوع و اهمیت موضوع آماده و در سایت قرار گرفته است . جهت کاربردی کردن بیشتر مطالب مواردی که بیشتر تخصصی بوده وبرای دستیاران مفید   ولازم می باشد تفکیک گردیده است . تمامی مطالب موجود این سایت توسط کارگروهی از اساتید گروه داخلی و اساتید آموزش پزشکی بازبینی و قبل از بارگزاری در سایت مورد تایید نهایی قرار گرفته است.

خواهشمند است پیشنهاد و نظرات سازنده خود را جهت ارتقا کیفیت و کمیت مطالب آموزشی با ما در میان بگذارید.