۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير
فرم نذر سلامت ویژه پزشکان و پیراپزشکان
اطلاعات فردی
نام : *
 
نام خانوادگی : *
 
کد ملی : *
 
تاریخ تولد : *
 
رشته تخصصی : *
 
تلفن همراه : *
 
تلفن ثابت : *
 
در صورتیکه خواستارعضویت در خدمت به محرومین ونیازمندان هستیدبفرمایید چگونه وبه چه صورت مایل به همکاری هستید.
پرداخت هزینه مالی واریز به شماره حساب ........................................... بانک ............................................ :

ویزیت وخدمات بهداشتی ودرمانی :
آیا می توانیدیاور یک یاچندفرزند یتیم یا دارای خانواده محروم ویا زندانی باشید وانها را در یکی از امور ذیل یاری کنید؟
در زمینه های :
نظرات و پیشنهادات
آیا فرصت وتمایل به ترغیب و جذب عزیزان سپاسمند وقدرشناسی همچون خودتان را در جهت ارائه خدمات درمانی ویا غیر دارید؟ :
لطفا نظرات وپیشنهادات خودرا برای اجرا و توسعه طرح تامین منابع نیروی متخصص انسانی و مالی را ذکر کنید و یا به آدرس : کرمان چهارراه شفا معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی با شماره تماس 31215678 ارسال نمایید :
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *