۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
 

در ادامه برنامه های هفته بسیج خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی، چشم پزشکی و مامائی، سه شنبه ششم آذر ماه به اهالی منطقه چهارطاق بردسیر ارائه شد.
 

در این اردوی یکروزه که با حضور امام جمعه، مدیر شبکه و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بردسیر همراه بود بیش از ۵۰۰ نفر از اهالی منطقه مذکور بصورت رایگان خدمات درمانی مورد نظر را دریافت نمودند.

 

همچنین در این اردوی یک روزه که با مشارکت بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد برای اولین بار با استقرار یک دستگاه کلینیک سیار دندانپزشکی در منطقه،  خدمات دندانپزشکی ارائه شد.