۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت

رئیس اداره سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت کرمان با همراه مدیران انجمن های حمایت از بیماران روانی گلستان سلامت، جمعیت همیاران سلامت روان و روشنگران راه زندگی ، سه شنبه 13 آذرماه دیدار کردند.

 

یزدانشناس، رئیس اداره سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت کرمان گفت: هدف از حضور مدیران سازمان های مردم نهاد در بازدید از سمن ها، آشنایی با فعالیت ها، تعانل، همکاری و استفاده از تجارب یکدیگر است.

 

مدیرعامل انجمن منادیان سلامت گزارشی از اقدامات انجمن در حوزه کاهش آسیب ، مشاوره، غربالگری سل هپاتیت و HIV، خدمات بهداشتی و حمایتی ارائه داد.

 

فرحبخش افزود: این مرکز با 7 نفر پرسنل اداره می شود و با ایجاد کارگاه های تولیدی در زمینه اشتغال و درآمد زایی مددجویان انجمن را مورد حمایت قرار می دهد.

 

رئیس اداره سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت کرمان، از زحمات مدیرعامل و کارکنان انجمن منادیان سلامت قدردانی کرد و با اهدا لوح سپاس به به مدیرعامل این انجمن، هفته اطلاع رسانی ایدز  را گرامیداشت.

 

در پایان این دیدار جهت فرهنگ سازی و کاهش ترس از ازمایش HIV ، مدیران سازمان های مردم نهاد به همراه رئیس اداره سازمان های مردم نهاد سلامت تست HIV دادند.