۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد

دومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت استان کرمان با حضور اعضا، شنبه 15 دیماه در محل سمن سرای معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

 

در این جلسه دکتر رفیعی پور ، دبیر کارگروه کنترل بیماری های غیرواگیر استان کرمان، گزارشی از بسته خدمات پایه سلامت و اجرای آن در سازمان های مختلف بر اساس مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان ارائه داد که بر این اساس سازمان ها موظف به اجرای بسته مزبور با همکاری دانشگاه علوم پزشکی است.

 

دکتر رفیعی پور افزود: با توجه به شهر نشینی و زندگی شهری بیماری های واگیردار کنترل شد اما بیماری های غیرواگیر بیشتر نمود کرده است و در سال 94 سند ملی کنترل بیماری های غیرواگیر با هدف سالم زیستن مردم کشور به تصویب رسید.

 

وی افزود: هدف ما کاهش آسیب به سنین زیر 70 سال است.

 

دکتر رفیعی پور دستورالعمل اجرای سند ملی کنترل بیماری های غیرواگیر را شرح داد و تعهدات و تکالیف وزارت بهداشت و درمان و دستگاه های اجرایی را بیان کرد.

 

ایشان ضمن توضیح سامانه سیب وزارت بهداشت و درمان بر تشکیل پرونده سلامت الکترونیک تاکید کرد.

 

و در آخر خواستار اولویت های سلامت در سازمان های مختلف برای سال 98 شد.