۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، این اردوی خدمت رسانی با مشارکت معاونت اجتماعی ، معاونت دانشجویی، موسسه خیریه کوثر مشیز و مرکز بهداشت شهرستان کرمان و در محل مرکز بهداشتی درمانی "المهدی" واقع در روستای الله آباد صورت گرفت.

 

مسئول واحد دندان پزشکی مرکز بهداشت شهرستان کرمان در این رابطه گفت: سه کلینیک سیار در این مرکز مستقر شدند و خدمات دندان پزشکی به مراجعه کنندگان ارائه شد.

 

 دکتر"علی میراحمدی" افزود: در این دو روز 240 نفر مراجعه کردند و خدماتی چون کشیدن دندان، ترمیم، فیشور سیلانت و معاینه ارائه شد.

 

وی گفت: بیشترین مراجعه مردم برای کشیدن دندان بود و برخی از مراجعه کنندگان که دندان هایشان نیاز به عصب کشی و سایر خدمات داشت به مراکز بهداشت و درمان کرمان معرفی شدند تا با تعرفه دولتی خدمات دریافت نمایند.