۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

 

دکتر وحید یزدی فیض آبادی

 

 

   دکترای سیاست‌گذاری سلامت

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

   ایمیل     va.yazdi@gmail.com

 

    شرح وظایف معاونت آموزشی:

 

      - برنامه ریزی:

  • برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب
  • برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش
  • برنامه‌ريزي براي گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي پژوهشکده با هماهنگي معاونت آموزشي دانشگاه
  • برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با  نیازهای آموزشی

      - نیازهای آموزشی:

  • برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهاد به  مراجع بالاتر
  • برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز
  • برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی مختلف در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی