۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد

 

دکتر علی‌اکبر حق‌دوست

 

 

   

   - دکترای اپیدمیولوژی و آمار زیستی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استاد

 

 

    ایمیل     ahaghdoost@kmu.ac.ir