۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد

تاریخ

فایل صورتجلسه

موارد مهم

۹۷/۰۲/۰۵

دریافت فایل

۱. پیشنهاد پرداخت واحد به پژوهشگران

۲. پیشنهاد باز کردن حساب بانکی حقوقی برای مراکز

۳. پیشنهاد پرداخت سرباری از محل طرح های پژوهشی به پژوهشکده

۹۷/۰۲/۲۶

دریافت فایل

پیشنهاد استفاده مشارکتی پژوهشکده از دفتر HIV HUB در تهران

۹۷/۰۳/۰۳

دریافت فایل

چک کردن کپسوبل های اتش نشانی

۹۷/۰۶/۳۱

دریافت فایل

لزوم تاسیس مرکز آینده نگاری و نوآوری در سلامت

۹۷/۰۷/۲۶

دریافت فایل

تامین هزینه بلیط از محل بودجه هر طرح

۹۷/۰۸/۰۹

دریافت فایل

۱. معرفی مشاورین هر مرکز توسط رئیس مرکز

۲. اختصاص مبلغ ۲۵ میلیون تومان جهت هزینه های مشاورین

۳. دعوت از مشاورین معرفی شده و برگزاری دو تور مرتبط در هر سال

۹۷/۰۹/۰۱

دریافت فایل

۱. اختصاص ۵۰ درصد از بودجه های جذب شده توسط مراکز و پژوهشکده به ساختمان سازی

۲. ملزم شدن هر مرکز به جذب ۵۰ میلیون تومان از منابع خارجی در سال ۱۳۹۸

۳. پیشنهاد تدوین سند سلامت چابهار توسط کرمان

۴. توافق بر سر انجام یک طرح تحقیقاتی به ارزش ۲۰ میلیون تومان به جای بالاسری طرح ۲۰۰ میلیونی برآورد اندازه گروه های پنهان توسط مرکز HIV HUB

۹۷/۰۹/۲۹

دریافت فایل

۱. تدوین دستورالعمل حق الزحمه پژوهشگران و نیروهای مراکز

۲. تدوین دستورالعمل شفاف سازی مالی

۳. تدوین متن چشم انداز، رسالت و ارزشهای پژوهشکده توسط دکتر مهرالحسنی

۴. برنامه ریزی برای کارگاه دو روزه آینده پژوهی توسط دکتر گلکار

۵. صدور ابلاغ برای دکتر صلواتی و دعوت از ایشان برای کمک در تدوین و اجرای پروژه های کارآفرینی

۶. دعوت از دانشجویان همه گروه ها و دکتر صلواتی جهت ارائه سخنرانی در مورد کارآفرینی

۷. در بودجه پژوهشی سال ۹۸، پنجاه درصد به پروژه ها و پنجاه درصد به حق التالیف مقالات اعضای اصلی اختصاص یابد

۹۷/۱۰/۱۳

دریافت فایل

۱. انتخاب دکتر نوری حکمت به عنوان عضو جدید شورای مدیران

۲. تدوین سند سرباری طرح های پژوهشی

۳. تاکید مجدد بر شفاف سازی مالی و تعریف ۴ سطح شفاف سازی

۴. بحث در مورد نحوه هزینه کرد گرنت پژوهشی هر مرکز (رئیس هر مرکز حداکثر تا سقف یک سوم بودجه مرکز، می تواند به عنوان مجری اصلی باشد)

۹۷/۱۲/۱۵

دریافت فایل

اطلاع رسانی به ذینفعان جهت اعلام کاندیداتوری ریاست مراکز تحقیقاتی پژوهشکده

۹۸/۰۱/۲۹

دریافت فایل

 

۹۸/۰۲/۱۱

دریافت فایل

 

۹۸/۰۲/۱۹

دریافت فایل

 

۹۸/۰۲/۲۵

دریافت فایل