۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد

دکتر صدیف درویش مقدم

تحصیلات: دکترای فوق تخصصی بالینی/ گوارش و کبد بالغین

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: sdmoghaddam@yahoo.com