۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

 

 

ماموریت

 

 

مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی می باشد که از طریق انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی، تربیت نیروی دکترای تخصصی پژوهشی، برگزاری کارگاه های تخصصی، جلسات هم اندیشی و همایش های ملی و بین المللی و همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی زمینه حل مسائل مربوط به تصمیم گیری و سیاستگذاری، نظام مدیریت و اداره، امور مالی و اقتصادی، خانواده حوزه سلامت استان را در سطح ملی و استان فراهم می نماید.


            چشم انداز


در افق برنامه با توکل و اتکاء بر خداوند متعال مرکز تحقیقات  مدیریت ارائه خدمات  سلامت توانسته است در حوزه سیاستگذاری، مدیریت کیفیت، مدیریت مالی و پژوهش عملیات مدیریت خانواده قطب کشور گردد  .

 

              ارزش ها

 

  • حفظ و ارتقا شان انسان به عنوان مظهر علمی و  قدرت  الهی (خلیفه الهی)
  • احترام به مبانی تحقیقات بر پایه باروهای عمیق انسانی، اسلامی و بومی
  • اولویت دادن به حقوق مردم و جامعه و ترجیح آن  بر هر تحقیقی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با حقوق جامعه در تضاد باشد.
  • بسط و توسعه دانش بشری به دور از تعصبهای کورکورانه کروهی و موسسه ای
  • جهت گیری فعالیت ها به سمت رفع نیازهای  کشور و منطقه
  • کار تیمی و توانمندسازی اعضای  مرکز در جهت  دستیابی به اهداف
  • حفظ محرمانه بودن اطلاعات و اخلاق پژوهشی
  • تسهیل ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط در کشور و نیز  تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران
  •  سرعت و دقت در انجام وظایف و شفافیت عملکرد