۱۳۹۷ شنبه ۲ تير

 

انتشارات Elsevier، شاخص های  Impact Factor، CiteScore، SNIP و SJR  در سال 2016 را برای مجلات بیماری های عفونی معرفی کرد.