۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد

 

    پنجمین جلسه رابطین بین الملل دانشگاه روز 10 شهریور 1397 با حضور رابطین دانشکده ها، معاونت ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز آموزشی درمانی و سایر واحدهای دانشگاه، مدیر روابط بین الملل و سرپرست اداره امور دانشجویان خارجی در محل سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

    در این جلسه ضمن ارائه گزارش درخصوص فعالیت های انجام گرفته در واحدهای مختلف مدیریت بین الملل دانشگاه و پذیرش و جذب دانشجویان خارجی، درخصوص فعالیت های انجام گرفته توسط رابطین بین الملل در واحدهای مربوطه در راستای بین المللی سازی از جمله برنامه های آموزشی مصوب، دوره های کوتاه و بلند مدت آموزشی، معرفی مزیت ها در حوزه های تخصصی، معرفی اساتید در قالب پروفایل اعضای هیئت علمی و بروز رسانی وبسایت انگلیسی واحد مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.