۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ شهريور   تعداد بازدید : 1405

جلسه آموزشی تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ویژه کارشناسان سلامت روان شهرستان کرمان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان کرمان، در این جلسه دکتر بهرام نژاد مدیر گروه واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی و کاظمی کارشناس واحد آموزش سلامت آموزش های لازم را ارائه کردند.

بنا به گفته خانم زین الدینی کارشناس ارشد سلامت روان مرکز بهداشت شهرستان کرمان، هدف از برگزاری این جلسه آشنایی کارشناسان سلامت روان و افزایش آگاهی آنان در خصوص تدوین برنامه عملیاتی می باشد.