۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

معرفی سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 


دکتر ارسلان اسکندری

 

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای

 

 

 

 

 

 

 


 

فاطمه شادمانی

 

سمت :مسئول دفتر ریاست