۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت

معرفی واحد کارگزینی

 


نام:مهدیه

نام خانوادگی:سقا نخعی

سمت:مسئول کارگزینی

مدرک تحصیلی:لیسانس

 

 


سوابق فعالیت:

 

19 سال

 

 


شرح وظایف:

1-مکاتبه نامه اداری(صدور ابلاغ اعلام پایان کار (طرح مامور انتقال) تسویه حساب حقوقی پرسنل گواهی کار پرسنل مامور- اعلام ردیف سازمانی موافقت انتقال و ماموریت گواهی اشتغال به کلر و .................

2-اتوماسیون اداری(پیگیری نامه های صادره و داخلی)

3-تهیه و تنظیم لیست اضافه کار ماهیانه

4-تهیه و تنظیم لیست مسکن

5-تهیه و تنظیم لیست ایاب و ذهاب

6-تهیه و تنظیم لیست لباس

7-تهیه و تنظیم لیست شیر پرسنل واجد شرایط

8-پیگیری حضور و غیاب پرسنل ستاد و مراکز

9-تهیه و تنظیم لیست پرسنل آزمایشی به قطعی

10-تهیه و تنظیم لیست محرومیت از مطب پزشکان

11-همکاری با واحد گسترش در زمینه ارسال آمار پرسنلی

12-همکاری با واحد گزینش

13-پیگیری در خصوص صدور احکام پرسنل (مامور- طرحی )(رتبه طبقه)

14-اعلام مغایرتها (قطع حقوق پرسنل- بازنشسته طرح بدون حقوق (امور مالی)

 

 

 


 

 


نام:نسرین 

نام خانوادگی:بنی اسدی

سمت:کارشناس صدور احکام

مدرک تحصیلی: لیسانس

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

22 سال سابقه

 

 


شرح وظایف:

 

1-صدور احکام ورودی و خروجی

2-صدور احکام افزایش سنواتی

3-صدور احکام (رتبه و طبقه )

4-اصلاحیه احکام

              5-احکام پرسنل طرحی

 

 


 

 


نام:مهناز 

نام خانوادگی:اشرف زاده

سمت:مسئول امور مرخصی و ماموریت

مدرک تحصیلی: لیسانس

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

22 سال سابقه

 

 


شرح وظایف:

 

1- ثبت مرخصی پرسنل(اسحقاقی استعلاجی)کلیه پرسنل رسمی پیمانی قراردادی تبصره 3و 4 محدود کار پزشک خانواده در سیستم پرسنلی و کارتکس

 2- انوماسیون تردد

 

 


 

 


نام:شعله 

نام خانوادگی:ابراهیمی

سمت:امور پرسنلی

مدرک تحصیلی:لیسانس

 

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

25 سال 

 

 


شرح وظایف:

 

1-همکاری در برنامه پرسنلی از جمله (ثبت اطلاعات – گزارش گیری)

 

2-اتوماسیون

 

 


 

 

نام:راضیه 

نام خانوادگی:نقیب زاده

سمت: مسئول ارزشیابی
 
مدرک تحصیلی: لیسانس

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

4 سال

 

 


شرح وظایف:

 

1-خلاصه سنوات پرسنل

2-تهیه و تنظیم فرم های ارزشیابی

3-ثبت ماموریت های پرسنل ستاد و مراکز نقاط شهری در سیستم پرسنلی