۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

معرفی واحد اسناد پزشکی

 


نام: گلشن 

نام خانوادگی: بحری 

سمت: مسئول واحد

مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی

شماره تماس: 31215794


سوابق فعالیت:

 

24 سال  - مسئول مرکز باقدرت  - مسئول واحد اسناد پزشکی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 


 

 


نام: زهرا

نام خانوادگی: نخجوان

سمت: تکنیسین اسناد پزشکی ودرامد

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: 31215819


سوابق فعالیت:

 

26 سال  - ستاد مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

 


 

 


نام:سکینه 

نام خانوادگی: مهاجر

سمت: کارشناس اسناد ومدارک پزشکی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215819


سوابق فعالیت:

 

 10 سال سابقه -واحد اسناد پزشکی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

 


 

 


نام: فاطمه 

نام خانوادگی: صابر علیزاده

سمت: تکنیسین اسناد پزشکی ودرامد

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: 31215819


سوابق فعالیت:

 

25 سال - واحد اسناد پزشکی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

 


 

 


نام: نسرین 

نام خانوادگی: قربانی نزاد 

سمت: تکنیسین اسناد پزشکی ودرامد

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: 31215819


سوابق فعالیت:

 

25 سال -واحد اسناد پزشکی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

 


 

 


نام: زهرا 

نام خانوادگی: محمدی بازرگان 

سمت: تکنیسین اسناد پزشکی ودرامد

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: 31215819


سوابق فعالیت:

 

 22 سال  - واحد اسناد پزشکی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

 

 


 

 


نام:صدیقه 

نام خانوادگی: مرادی

سمت: تکنیسین اسناد پزشکی ودرامد

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: 31215819


سوابق فعالیت:

 

20 سال - واحد اسناد پزشکی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

 

 


 

 


نام:جمشید 

نام خانوادگی: فرخ دوست 

سمت: تکنیسین اسناد پزشکی ودرامد

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: 31215819


سوابق فعالیت:

 

 25 سال - واحد اسناد پزشکی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 


 

 

شرح وظایف واحد :

 

 جمع آوری ماهیانه مدارک پزشکی و نسخ بیمه ای از کلیه مراکز بهداشتی - درمانی شهری و روستایی , اورژانسها , پایگاهها , آزمایشگاهها

رادیولوژی ها وزایشگاههای تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمان
 

* بررسی و ثبت رایانه ای کلیه مدارک پزشکی و نسخ بیمه ای و ارائه آنها به سازمانهای بیمه گر
 
*جمع آوری ماهیانه نسخ بیمه روستایی از مراکز درمانی- داروخانه ها- آزمایشگاهها و 
 
*رادیولوژی های طرف قرارداد مرکز بهداشت شهرستان کرمان و بررسی و محاسبه بهای 
 
*داروهای تحویل و خدمات تشخیصی ودرمانی انجام شده جهت پرداخت توسط واحدامور مالی بر اساس تعرفه های موجود به مراکزپزشکی مربوطه

*  ارائه آمار به واحدهای مربوطه در مرکز بهداشت شهرستان کرمان و مرکز بهداشت استان

* ارائه آمار مربوط به درآمدهای مرکز به واحد درآمد دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

* ارائه ریز هزینه های مربوط به وسایل مصرفی و خدمات پزشکی رایگان انجام شده جهت حادثه دیدگان سوانح رانندگی به همراه مدارک مربوطه به معاونت درمان.

* تهیه و ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی به مراکز مربوطه.

* تهیه عملکرد ماهیانه پزشکان و دندانپزشکان شاغل در مراکز درمانی وابسته به مرکز 

*بهداشت شهرستان کرمان و ارائه آن به مقامات ذی ربط.