۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

معرفی واحد تغذیه 

 


راضیه 

احمدی پور

سمت: مسئول واحد 

مدرک تحصیلی:کارشناسی

شماره تماس:31215600

 

 


سوابق فعالیت:

8سال سابقه فعالیت

 

 


شرح وظایف:

بنیاد علوی - کمیته امداد - مکمل یاری مدارس -روستا مهدها - نظارت بر کار کارشناسان تغذیه مراکز جامع 

 

 

 


 

 


 اعظم

غنی زاده

سمت: جانشین مسئول واحد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس:31215600

 

 


سوابق فعالیت:

 

11 سال سابقه فعالیت

 

 


شرح وظایف:

بنیاد علوی - کمیته امداد - مکمل یاری مدارس -روستا مهدها - نظارت بر کار کارشناسان تغذیه مراکز جامع 

 

 

 


شرح وظایف واحد: 

 

* هماهنگي برنامه مشارکتی - حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)

*هماهنگی برنامه یک وعده غذای گرم روستامهد ها

*هماهنگی برنامه آهن یاری مدارس

* هماهنگی برنامه ید سنجی

* مشاوره تغذیه زنان باردار و کودکان

* هماهنگی برنامه حمایتی زنان باردار و شیرده (بنیاد علوی)