۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

معرفی واحد بهداشت خانواده

 


نام: زینب

نام خانوادگی: میرزا بیگی

سمت: مسئول  واحد بهداشت خانواده

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای

شماره تماس: ۳۱۲۱۵۷۸۶


سوابق فعالیت:

زرند و شهرستان کرمان

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 

 


 


نام: مهدیه 

نام خانوادگی: اعظمی

سمت: جانشین مسئول و کارشناس بهداشت خانواده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: ۳۱۲۱۵۷۸۹


سوابق فعالیت:

کارشناس بهداشت خانواده شهرستان کرمان

 

 

 


شرح وظایف:

کارشناس برنامه مرگ کودکان 59-1 ماهه

 

 

 


 

 


نام: عصمت

نام خانوادگی: سهرابی

سمت: کارشناس بهداشت خانواده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: ۳۱۲۱۵۷۸۹


سوابق فعالیت:

سال 69 تا 79 بیمارستان شهید بهشتی - سال 79 تا 6 ماه طرح مرکز 22 بهمن  - بعد از آن ستاد شهرستان کرمان

 

 

 


شرح وظایف:

 برنامه سلامت باروري

 

 

 

 


 


 

نام: اقدس 

نام خانوادگی: صادقی نژاد

سمت: کارشناس بهداشت خانواده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: ۳۱۲۱۵۷۸۹


سوابق فعالیت:

شهرستان راور

 

 

 


شرح وظایف:

 

کارشناس سلامت باروری

 

 


 

 


نام: اکرم 

نام خانوادگی: خلیلی

سمت: کارشناس بهداشت خانواده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: ۳۱۲۱۵۷۸۹


سوابق فعالیت:

10سال مسئول واحد بهداشت خانواده شهرستان قلعه گنج

 

 

 


شرح وظایف:

کارشناس برنامه کودکان

 

 

 


 

 


نام: مریم

نام خانوادگی: بکتاشی

سمت: کارشناس بهداشت خانواده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: ۳۱۲۱۵۷۸۹


سوابق فعالیت:

8سال کارشناس مادران زرند

 

 

 


شرح وظایف:

 

کارشناس برنامه مادران

 

 


 

 


نام: فریبا

نام خانوادگی: نیک پور

سمت: کارشناس بهداشت خانواده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 


سوابق فعالیت:

19سال مسئول پایگاه شهیداسدی - از سال89 در ستاد شهرستان کرمان

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 


 

 


نام: محبوبه

نام خانوادگی: حمیدی

سمت:کارشناس برنامه میانسالان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس :۳۱۲۱۵۷۸۹ 


سوابق فعالیت:

 

 7سال مرکز راور  - بقیه خدمت در شهرستان کرمان دارای 29سال سابقه کار  

 

 


شرح وظایف:

 

 

 


 

 


نام: مریم 

نام خانوادگی: مظفری

سمت: کارشناس برنامه میانسالان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

 


سوابق فعالیت:

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 

 


 

 


نام: صدیقه 

نام خانوادگی: میر افضلی

سمت: کارشناس شیرمادر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 


سوابق فعالیت:

 

سال 79 لغایت 92 مسئول پایگاه رسالت - سال 92 تاکنون در ستاد شهرستان کرمان

 

 


شرح وظایف:

 

 

 

 


 

 


نام:فرحناز

نام خانوادگی:  یزدان پناه

سمت: کارشناس برنامه سالمندان و مربی کلاس آمادگی زایمان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

 


سوابق فعالیت:

سال 85 لغایت 94 مسئول مرکز باقدرت - سال 93 تاکنون در ستاد شهرستان کرمان

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 

 


 

 


نام: شهلا 

نام خانوادگی: عطااللهی

سمت: کارشناس برنامه جوانان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 


سوابق فعالیت:

5سال کهنوج -2سال مسئول زایشگاه جیرفت -سه و نیم سال مترون بیمارستان ایت الله کاشانی جیرفت

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف واحد:

برنامه مادران و نوزادان

 

* تدوين برنامه عملياتي ساليانه

 

* برنامه مشاوره و مراقبت قبل از بارداري

 

* برنامه مراقبت مادران باردار

 

* برنامه مراقبت بعد از زايمان

 

 

* جمع آوري آمار مربوط به زايمان طبيعي و سزارين

 

*گزارش فوري مرگ مادر باردار

 

 

*پيگيري و پرسشگري موارد مرگ مادر باردار

 

*پیگيري موارد نجات جان مادر باردار

 

* هماهنگي با بيمارستان ها و مراكز جهت پيگيري موارد نجات جان مادرباردار

 

* تشكيل كميته نجات جان مادر و مرگ مادرباردار

 

* تشكيل جلسات آموزشي  و کارگاهها جهت ماماها

 

*جمع آوري آمار مربوط به مراقبت مادران ، بررسي آمار و استخراج شاخص ها

 

 

* نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت

 

* پیگیری و اجرای مصوبات کمیته های دانشگاهی مرگ مادر

 

* نظارت بر عملکرد واحدهای تسهیلات زایمانی

 

* تامین مکملهای مورد نیاز برنامه مادران

 

* پیگیری و گزارش دهی موارد مهاجرت زنان باردار

 

* براورد اقلام مصرفی و فرمهای مورد نیاز برنامه و پیگیری تامین آنها

 

برنامه سلامت باروري

      

تدوين برنامه عملياتي ساليانه


*ارائه  مشاوره هنگام ازدواج همراه با تامین کتاب آموزشی برای زوجین


* پايش مركز مشاوره هنگام ازدواج

 

* مشاوره فرزند آوری سالم برای زنان واجد شرایط (تک فرزند و  ...) برنامه در مراکز بهداشتی درمانی


*برگزاري جلسات آموزشي و كارگاه جهت بهورزان ،كاردانان ، كارشناسان

 

*نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت


* جمع آوري آمار ، بررسي آمار و استخراج شاخص ها ، برآورد شاخص هاي جمعيتي

 

*برآورد موجودی و مصرفی اقلام پیشگیری از بارداری پر خطر و فرمهای مراقبتی  و پیگیری تامین و توزیع انها

 

*تشکیل کمیته خدمات جراحی پیشگیری از بارداری پر خطر و صدور مجوز در موارد اندیکاسیون دار

 

*آموزش اهداف کشوری برنامه باروری سالم با توجه به تغییر رویکردهای کشوری به پرسنل و گروههای هدفبرنامه كودكان

 

* تدوين برنامه عملياتي ساليانه كودك سالم ، شيرمادر ، مانا و مرگ كودك ۵۹-۱ماهه

 

 

برنامه مراقبت كودك سالم

 

*برنامه مشاوره تغذيه با شيرمادر

 

 

* تشكيل كميسيون شير مصنوعي هر هفته و بررسي موارد استفاده از شير 

 

* پايش بيمارستانهاي دوستدار كودك

 

* برنامه مراقبت ادغام يافته كودك بيمار ( مانا )

 

 

* گزارش فوري مرگ كودك ۵۹-۱ ماهه ، پيگيري و تكميل پرسشنامه مرگ کودک  ۵۹-۱ ماهه

 

* تشكيل كميته شيرمادر، كميته سلامت كودكان ، كميته مرگ كودك ۵۹-۱ ماهه

 

* نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت  

 

* ورود داده های امار ی برنامه به نرم افزار کشوری و جمع آوري آمار ، بررسي آمار و استخراج شاخص ها

 

* برآورد مصرفی و موجودی مکملها و فرمهای مراقبتی برنامه و پیگیری تامین و توزیع انها​

 

* نظارت بر تجهیزات برنامه سلامت کودکان و پیگیری تأمین انها  

 

* اجرای برنامه تکامل کودکان در مراکز بهداشتی درمانی و جمع آوری  و ورود داده ها به سایت برنامه    

 

* تأمین و توزیع شیر مصنوعی برای مراکز روستایی  

 

* برگزاری مناسبتهای هفته جهانی شیر مادر و هته ملی کودک

 

      

برنامه ميانسالان

 

* تدوين برنامه عملياتي ساليانه

      
* آموزش تغذيه و شيوه زندگي سالم براي ميانسالان ( گروه سني ۲۵ تا ۶۰ ساله )


 *نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي 

 

*بهداشت و تيم سلامت

 

* جمع آوري و بررسي آمار

      
*اجرای مناسبت هفته ملی سما و سبا

     
* اجرای برنامه پیشگیری و غربالگری  سرطانهای شایع در زنان (پاپ اسمیر و سرطان پستان)

      
*برگزاری برنامه ها و کارگاههای اموزشی در زمینه سلامت میانسالان برای پرسنل

 

برنامه سالمندان 

           

* تدوين برنامه عملياتي ساليانه

    
* آموزش تغذيه و شيوه زندگي سالم براي سالمندان ( گروه سني بالاتر از ۶۰ سال )

 

* نظارت و پايش مراكز بهداشتي درماني شهري ، روستايي ، خانه هاي بهداشت و تيم سلامت

    

* جمع آوري و بررسي آمار

   
* اجرای برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان در برخی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان (از سال۹۴) 

 *اجرای مناسبت هفته ملی سلامت سالمندان

     
* برگزاری برنامه ها و کارگاههای اموزشی در زمینه سلامت سالمندان برای پرسنل