۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت

معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

 


نام: جمشید

نام خانوادگی: حمزه نژاد

سمت: مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس:31215784

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

 

یکسال واحد پیشگیری بردسیر- از سال ۸۷ در واحد پیشگیری مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

 

 


 


نام: مصطفی

نام خانوادگی: بلوردی

سمت: جانشین مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215783

 

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 کارشناس مسئول آنفلوانزا و کورونا ویروس و IHR و نظام مراقبت بیماریها

 

 

 


 


نام: سلمان

نام خانوادگی: دانشی

سمت: کارشناس بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و نظام مراقبت بیماریها سوانح وحوادث  

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215783

 

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

مسئول بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و نظام مراقبت بیماریها سوانح وحوادث

 

 


 


نام: محسن

نام خانوادگی: گله داری

سمت: کارشناس بیماری های منتقل از آب و غذا ، مننژیت

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس:31215783

 

 

 

 

 

 


 


نام: مهدی

نام خانوادگی: فروزان

سمت: کارشناس هیپوتیروئیدی ، شنواسنجی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215783

 

 

 

 


 


نام: مجید

نام خانوادگی: محمدی

سمت: مسئول سیاری مرکز بهداشت 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215783

 

 

 

 

 


 


نام: مجتبی

نام خانوادگی: محمدی

سمت: مسوول زنجیره سرد شهرستان کرمان  

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس:31215785

 

 

 

 

 

 


 


نام: آذر

نام خانوادگی: حاجی ماهانی

سمت: کارشناس پرستاری و واکسیناسیون 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215785

 

 

 

 


 


نام: سهیلا

نام خانوادگی: شهداد نژاد

سمت: کارشناس واکسیناسیون   

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215782

 

 

 

 


 


نام: مهناز

نام خانوادگی: شیخ شعاعی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها - آیتم سل ٬ جذام   

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215782

 

 

 

 


 


نام: مهدیه

نام خانوادگی: پورابراهیمی

سمت: کارشناس آیتم های دیابت و فشارخون شهری  

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس:31215782

 

 

 

 

 


 


نام: عصمت

نام خانوادگی: رضابیگی

سمت: کارشناس بیماری فنیل کتونوری – تالاسمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215782

 

 

 

 

 


 


نام: رویا

نام خانوادگی: خواجه نسب

سمت: کارشنای آسم ، بیماری های فشار خون و دیابت 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215782

 

 

 


 


نام: پیمانه

نام خانوادگی: سنجری

سمت: کارشناس هپاتیت

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215782

 

 

 


 


نام: معصومه

نام خانوادگی: مظفری

سمت: کارشناس بیماری های مشترک بین انسان و حیوان 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 31215782

 

 

 


 


شرح وظایف واحد :

 

نظارت و برنامه ریزی در جهت کنترل بیماریها

تدوین برنامه عملیاتی  نظارت مراکز بهداتی درمانی
 
شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی
 
پیگیری و بررسی موارد اپیدمی وآندمی بیماریها
 
نظارت، پایش و  ارزشیابی مراکز تحت پوشش
 
علام و اتخاذ راههای کاهش بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح شهرستان 
 
اجرای دستورالعملهای ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتی
 
 تقسیم نیروهای کاری در سطح منطقه و ستاد و همچنین شرح وظایف
 
 بالا بردن شاخص سلامت  مرتبط با واحد بیماریها  در سطح منطقه
 
 گزارش بازدید و پایش پرسنل و جمع بندی نکات و مشکلات منطقه
 
 اجرای طرحهای کشوری در سطح شهرستان و منطقه ای
 
 تشکیل کمیته بیماریهای واگیر و غیر واگیر
 
 نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه
 
 مکاتبات اداری
 
 هماهنگی برون بخشی و درون بخشی در زمینه های کاری
 
 نظارت بر اجرای شرح وظایف توسط پرسنل در مراکز محیطی
 
 نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی، ماهیانه ،فصلی و سالیانه واحد
 
 جلب همکاری درون و برون بخشی جهت ارتقای برنامه های واگیر و غیر واگیر
 
 شرکت در جلسات درون واحدی ،ستادی و شهرستانی
 
 شرکت در کارگاههای کلاسهای آموزشی و سمینارهای مربوطه مرکز بهداشت استان و دانشگاه علوم پزشکی
 
 تعیین نیروهای شرکت کننده در کارگاهها و کلاسهای آموزشی در خصوص موضوعات واحد بیماریها
 
 اختصاص و هزینه کرد ردیفهای بهداشتی در راستای ارتقای برنامه ها و عملکرد پرسنل
 
 ارزشیابی دوره ای و سالیانه پرسنل واحد
 
 هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای مربوطه در سطوح کشوری،استانی و شهرستانی