۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن

معرفی معاونت اجرایی مرکز بهداشت شهرستان کرمان


مهندس مصطفی شمسی

 

سمت: معاون اجرایی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد