۱۳۹۶ جمعه ۳۱ شهريور

معرفی معاونت اجرایی مرکز بهداشت شهرستان کرمان


مهندس محمد مؤمنی

 

معاون اجرایی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

تحصیلات:لیسانس