۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

معرفی معاونت اجرایی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

 


مهندس مصطفی شمسی

 

معاون اجرایی مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

تحصیلات:کارشناسی ارشد