۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

 

نام مرکز/پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

 

تلفن مرکز

مرکز الغدیر

رضوان  17

دکتر سبز کار

 

32812513

پایگاه رضوان

بلوار صبا ،کوچه شماره 9-بین رضوان وصادقیه

دکتر صالحی

 

32822451

پایگاه هوانیروز

پایگاه هوانیروز – شهرک هوانیروز

حبیبه شهابی

 

32860039

پایگاه بیهقی

خ هلال احمر،داخل مجتمع هلال احمر

دکتر روح پرور

 

32126940

پایگاه وصال

خ خوارزمی،کوچه22

طاهره درینی

 

32617379