۱۳۹۷ جمعه ۲۶ مرداد

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

 

تلفن مرکز

مرکز ملایری

خ خورشید -  ک 26

فروغ خرم

 

32733513

پایگاه سجادیه منتظری

خ جهاد – کوچه 49

محبوبه محبی فرد

 

32720972

پایگاه یاسین

شهرک یاسین کوچه جنب آتش نشانی،شرقی 3

ذکا اسدی

 

32459762

پایگاه ابوالفضل

خ جهاد جهاد 35

حبیبه زنگی آبادی

 

 

پایگاه ولایت

شهرک ولایت کوچه روبروی ورزشگاه سمت چپ

زهراسلاجقه

 

32750056