۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

 

تلفن مرکز

مرکز ملایری

خ خورشید -  ک 26

دکتر هوشمند

 

32733513

پایگاه سجادیه منتظری

خ جهاد – کوچه 49

ساناز پوربهی

 

32720972

پایگاه یاسین

بلوار آزادگان کوچه 25 شمالی 7

ذکا اسدی

 

32451983

پایگاه ابوالفضل

خ جهاد کوچه 35

حبیبه زنگی آبادی

 

32732933

پایگاه ولایت

شهرک ولایت کوچه روبروی ورزشگاه سمت چپ

نزهت حسنی

 

32750056