۱۳۹۷ جمعه ۲۶ مرداد

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

 

تلفن مرکز

مرکزابوحامد


چهارراه ابوحامد مستقر در سجادیه ابو حامد

اکرم حسنعلی پور

 

 

32237086

پایگاه نصیری

خ خورشید کوچه شماره 75

صدیقه غفوری

 

32712888

پایگاه شهید خزائی

خ 20متری مفتح کوچه 24 بعد از سه کوچه قطعه چهارم سمت چپ

عاطفه ابراهیمی

 

32713646

پایگاه نکویی

میدان شهداء – چهار راه باهنر بعداز چهاراه کار – سمت چپ-جنب ک 6 شهداء خانوک

پریناز نورمحمدی

 

32237089

پایگاه اردشیر همتی

چهارراه احمدی به طرف سه راه احمدی سمت راست

هاجر حبیبی

 

32223611