۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

 

تلفن مرکز

مرکز بیگ زاده

میدان قرنی جنب باشگاه پاس

فیروزه هوشمند

 

32233769

پایگاه مالک اشتر

خ مالک اشتر بعد از کوچه 46 بالای تکیه موسی بن جعفر

مریم اسماعیل پور

 

32523307

پایگاه امام حسن

خ- مطهری غربی – کوچه آسیاباد شمالی

میترا ملک پور

 

32534197

پایگاه داوری

خ شهید مصطفی خمینی – کوچه روبروی صداوسیما – کوچه 20

نرگس ساعدی

 

 

33230990