۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

 

تلفن مرکز

مرکزسرآسیاب

     نبش میدان سرآسیاب

دکتر بتول محمدی

 

33411499

پایگاه سرآسیاب فرسنگی

سرآسیاب فرسنگی – نرسیده به پادگان 05- سمت چپ

سمیرا شکری

 

33415223

پایگاه 12 امام

خ سرباز – کوچه 24 سمت چپ جنب پارک

فاطمه قادری پور

 

 

33312983

پایگاه شهرک صنعتی

شهرک صنعتی

الهام نیکوئی

 

33350390