۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

معرفی واحد فناوری اطلاعات مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

ساره

کمالی مقدم

مسئول واحد فناوری اطلاعات