۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

واحدهای فناور مستقر و فعال:

 

 1. شرکت سهامی خاص زرین طب مشرق زمین
 2. شرکت سهامی خاص توسعه فناوری اشیاء پرتوآینده*
 3. شرکت سهامی خاص سبز آرون کشت و محیط پارس*
 4. شرکت با مسئولیت محدود ابرپرداز هوشمند آردین
 5. شرکت سهامی خاص وریاطب پرنو
 6. شرکت با مسئولیت محدود رویاطب کویر
 7. شرکت با مسئولیت محدود زیست فن آوری و تجهیزات آزمایشگاهی آروین کویر کریمان
 8. شرکت سهامی خاص پارسیان طب بهزاد
 9. شرکت سهامی خاص نیرو محرکان فدک*
 10. شرکت سهامی خاص دقیق فن آور صنعت کارمانیا
 11. شرکت با مسئولیت محدود نوین اندیشان پارسیان کویر*
 12. شرکت سهامی خاص آتورینا فن گستر کارمانیا*
 13. شرکت سهامی خاص هورمزد دارو مهربان(همدم)*
 14. شرکت سهامی خاص تكثير پرورش و نگهداري حيوانات آزمايشگاهي خاور پژوهان کارمانیا
 15. شرکت سهامی خاص طب گستر افراز گواشیر
 16. شرکت سهامی خاص داوریی کریمان رازیانه
 17. شرکت سهامی خاص نسیم اطلاعات آوای سلامت
 18. شرکت سهامی خاص زیست فناوری بوتیا*
 19. شرکت سهامی خاص زیست محور پژوهش پارس*
 20. شرکت با مسئولیت محدود هامان صنعت پویش سترگ
 21. شرکت سهامی خاص شاهکار ارم پاک نام

 

  (توضیح: درج علامت  ستاره "*" برای شرکت های دارای عنوان دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد) 

واحدهای فناور پیشین:

 

 1. موسسه فرهنگی هنری به رنگ آسمان
 2. مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبتHIV/AIDS
 3. شرکت سهامی خاص آروشا آرمان
 4. شرکت سهامی خاص آرمان دانش آرتا
 5. انجمن مدیریت سلامت استان کرمان
 6. شرکت سهامی خاص مهندسین مشاور هیراد زیست
 7. شرکت با مسئولیت محدود سبزآوران دارویی شرق بام
 8. شرکت سهامی خاص کیا الکترونیک بوتا*
 9. شرکت با مسئولیت محدود رایانش هوشمند نویان
 10. شرکت سهامی خاص اوج شیمی زراوند
 11. شرکت سهامی خاص کرمان، دارو، پژوهش