۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد

برگزاری اولین مدرسه بین المللی آسیا و اقیانوسیه تحقیقات مغز از پنجم تا دهم شهریورماه 96 در مرکزتحقیقات علوم اعصاب کرمان