۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

عنـــــــــــوان

نویسنده

ناشر

موضوع

شماره ثبت

سال انتشار

 

 

1

راهنمای نرم افزارSPSSبه همراه 100 آزمون آماری(تحت ویندوز)

کاظم زاده،انوشیروان

موسسه فرهنگی هنریدیباگران-تهران

2-بازرگانی-- برنامه های کامپیوتری

48

1380

.WL

17

H153n

2000

 

2

آموزش گام به گامword 2000

متواضع، مرتضی

موسسه فرهنگی هنریدیباگران-تهران

1- ماکروسافت ورد تحت ویندوز2بازرگانی-- برنامه های کامپیوتری

3- صفحه گسترده الکترونیکی

54

1380

.WL

18.2

F566n

2002

 

3

آموزش گام به گامExcel2000

پارسای، علیرضا

موسسه فرهنگی هنریدیباگران-تهران

1- اکسل ماکروسافت تحت ویتدوز

55

1380

.QS

130

S225g

1999

 

4

آموزش گام به گامMicrosoft Excel 2000

فرای، کریتس

موسسه فرهنگی هنریدیباگران-تهران

1- اکسل ماکروسافت

2-بازرگانی-- برنامه های کامپیوتری

154

1381/1379

.QV

4

R196p

1999

5

آموزش گام به گامMicrosoft Excel 2000

 

فرای، کریتس

موسسه فرهنگی هنریدیباگران-تهران

1- اکسل ماکروسافت

2-بازرگانی-- برنامه های کامپیوتری

 

67

1381

.QW

525

M293

1999

6

شناخت وب سایت در یک هفته

موریس، استیو

یساولی- تهران

1- وب- سایت ها-طراحی

2- شرکتهای اقتصادی- منابع شبکه کامپیوتری

3- وب- نشر

72

1379

.QH

506

M6614

2000

7

گواهی نامه بین المللی کاربری کامپیوتر ICDL

مانلی، برندن

موسسه فرهنگی هنریدیباگران-تهران

1-داده پردازی- اروپا- کارمندان- گواهی نامه

2- واژه پردازی-- راهنمای مطالعات

3- صفحه گسترده الکترونیکی-- آزمونها-- راهنمای مطالعات

4- شبکه های کامپیوتری-- آزمونها-- راهنمایمطالعات

66

1381

 

 

 

.QH

605

H34

2000

 

8

آموزش گام به گامWord XP

قاسم نیا، مانی

ناقوس، تهران

1- برنامه های کامپیوتری

110

1382

.WL

141

J605n

1997

 

9

دانش آموز نفوذ گر

محبوبی، فرخ

ناقوس، تهران

1- کامپیوتر- ایمنی اطلاعات

2- شبکه های کامپیوتری- اقدامات تامینی

123

1382

.WD

308

.L459n

1998

10

مرجع کامل ویندوز XP

پاشائی، بهرام

اتحاد- تهران

1- ویندوز ایکس پی

2- سیستم های عامل- کامپیوتر

124

1381

.WM

270

T4650

1999

11

کتاب آموزشیWindows 2000 server

ساسینسکی، بادی

ناقوس- تهران

1- ویندوز 2000 ماکروسافت

2- سیستمهای عامل ( کامپیوتر)

125

1380

.WL

102

.M439n

2001

12

آموزش گام به گامPhotoshop 6.0

کاشف اتحق، افروز

موسسه فرهنگی هنری دیباگران_تهران

1-Photoshop

2- گرافیک کامپیوتری

126

1381

 

13

کتاب آموزشی TCP/IP

کسد، جو

انتشارات خلیج فارستهران

1- تی.سی.پی/آی.پی(پروتکل شبکهکامپیوتری)

2- پروتوکلهای شبکه کامپیوتر

127

1382

.RC

424.7

.C546

 

14

آموزش گام به گامOutlook 2002

کراپی،کریستین

موسسه فرهنگی هنری دیباگران_تهران

1- اوت لوک 2002

128

1381

.WL

105

.S518

2000

c.1

15

آموزش گام به گامPower Point 2000

خاقانی، بیتا

موسسه فرهنگی هنری دیباگران_تهران

1- پاورپوینت 2000

129

1380

.WL

104

.A641.c

1997

 

16

کتاب آموزشی XML & Java

چیس، نیکلاس

کانون نشر علوم- تهران

1- زبان نشانه گذاری توسعه پذیر

2- جاوا(زبان برنامه نویسی)

130

1381

.WL

354

.B815

1996

17

خود آموز تصویری 3D Max 6

نصرآزادانی، رحیم

ناقوس- تهران

1- استودیوی سه بعدی ماکس(فایل کامپیوتر)

2- متحرک سازی کامپیوتری

3- گرافیک کامپیوتری

131

1383

.WL

105

.S518

2000

c.2

18

راهنمای مرجع Flash MX

نصری؛ غزل

ناقوس- تهران

1- فلش(فابل کامپیوتر)

2- متحرک سازی کامپیوتری

134

1382

.QV

779

.N4945

2000

c.1

19

راهنمای جامع فتوشاپ (8)CS

رضوی، امیر حسین

آریاپژوه: نقش سیمرغتهران

1- فتوشاپ ادوبی(فایلکامپیوتری)

2- گرافیک کامپیوتری

137

1383

 

20

کلید طلایی اینترنت نسخه تخصصی علوم پزشکی و بهداشت-

مجیدفر، فرزان

جهان رایانه-تهران

1- آینترنت- پزشکی

153

1383

.QS

504

H676

2002

21

آموزش گام به گامAccesss 2000

ناصح، علی

ناقوس- تهران

1- اکسس ماکروسافت 2000

2- پایگاه های اطلاعاتی-- مدیریت

122

1380

.WL

140

.N4915

1997

 

22

آموزش گام به گامMicrosoft Office XP

متواضع، مرتضی

 

موسسه فرهنگی هنری دیباگران_تهران

1- آفیس ماکروسافت

2- بازرگانی-- برنامه های کامپیوتری

121

1381

.WL

102

.D317

2000

 

23

آموزش گام به گام طراحی وب

اونز،جویس

ناقوس- تهران

1-طراحی وب

156

1383

.QV

76.5

B655

2000

C.1