۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد
نام و نام خانوادگی مدارک و تحصیلات مسئولیت سوابق کاری شماره تماس وپست الکترونیکی
فرشته لهراسبی

کارشناس ریاضی و علوم کامپیوتر

CCNA-2007

MTCNA-2012

IELTS7-Academic 2012

مسئول رایانه

مدیر امور اداری مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت

سال 90 و 91

مدرس شبکه آموزشگاه فرهنگ از سال 89 تا کنون

32264271

f_lohrasbi@kmu.ac.ir