۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان

نام و نام خانوادگی مدارک و تحصیلات  مسئولیت  سوابق کاری کادر پشتیبانی
مریم اذری کاردان روابط عمومی مسئول دفتر بایگانی و دبیرخانه مسئول دفتر ریاست بیمارستان شهید باهنر کرمان ازسال 62-69  
خسرو باغگلی دیپلم ساختمان کارپرداز    
سعید روحانی کارشناس امور مدیریت فرهنگی کارشناس دفتر پژوهشی    
پدرام کریمی نیک کارشناس حسابداری امین اموال    
سعید شیخ شعاعی کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی مسئول حیوانخانه و هماهنگ کننده امور آزمایشگاهها    
فرشته لهراسبی

کارشناس ریاضی و علوم کامپیوتر

CCNA-2007

MTCNA-2012

IELTS7-Academic 2012

 مسئول رایانه

مدیر امور اداری مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت

سال 90 و 91

مدرس شبکه آموزشگاه فرهنگ از سال 89 تا کنون

 
دکتر وحید شیبانی استاد فیزیولوژی  رئیس مرکز   کادر پژوهشی
دکتر نوذر نخعی  استاد PhDپزشکی اجتماعی عضو هیات علمی

 

مدیر پژوهشی دانشگاه

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

معاون درمان دانشگاه- در حال حاضر

 
دکتر مجید اسدی  دانشیار بافت شناسی و PhDبافت شناسی عضو هیات علمی    
دکتر شهرزاد مظهری دانشیار روانپزشکی ،PhDنوروسایکیاتری   عضو هیات علمی    
دکتر محمد شعبانی دانشیار فیزیولوژی، PhDفیزیولوژی عضو هیات علمی    
مریم جم کارشناس پرستاری 

مدیر امور اداری مرکز

کارشناس ارزشیابی

پرستار Stuff در NICUبیمارستان کرمان درمان از سال71 تا 77  
کورس دیوسالار

 

کارشناس آزمایشگاه و کارشناس ارشد عرفان اسلامی و فاسفه اخلاق 
 مدیر پژوهشی

سوپروایزر آزمایشگاه مرجع استان کرمان و مسئول واحد بازرسی اداره امور آزمایشگاهها ازسال 75 تا 80

مدرس گروه معارف اسلامی ازسال 79 تا 90

 
 
محمد رضا افرینش دانشجویPhDفیزیولوژی  پژوهشگر    
خدیجه اسماعیل پور دانشجوی PhDنوروساینس  پژوهشگر