۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

دانشجویان دکترای پژوهشی

رشته: ترميم اعصاب محيطي

 

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

وضعیت تحصیل

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

عاليا آيت الهي موسوي

رشته ترميم اعصاب محيطي

aliamousavi@yahoo.com

در حال تحصيل

اتمام دورهMphil

 

دکتر علیرضا سعید

علی بهرام نژاد

 

در حال تحصیل

 

دکتر نوذر نخعی