۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر

فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب از سال 1388 لغایت 1393 
 

پژوهش در زمينه‌های مختلف علوم اعصاب با هدف ارتقاء اين علم در سطح کشور و جهان، می‌تواند به صورت طرح‌های ملی کاربردی در نيل به خودکفايی در زمینه کاربرد داروهای موثر برسيستم عصبی و به صورت بنيادی جهت رسيدن به مرزهای دانش در سطح بين‌المللی باشد. با مطالعه امتیاز پژوهشی این مرکز از سال 1383تاکنون، می توان روند افزایش قابل ملاحضه امتیاز پژوهشی کسب شده توسط این مرکز را در سطح کشور مشاهده کرد (نمودار 1). همین طور افزایش تعداد مقالات چاپ شده داخلی و خارجی در طی این سال ها (نمودار 2) نشان از همت دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان وابسته به این مرکز تحقیقاتی دارند که توانسته است علاوه بر افزایش کمی تعداد مقالات، کیفیت در چاپ مقالات را نیز افزایش دهد. به همین دلیل از سال  1392 جهش چشمگیری در چاپ مقالات منتشر شده در مجلات معتبر بین المللی ISI و Pub Med مشاهده می شود (نمودار های 3 و 4). افزایش ارجاعات سایر محققین به مقالات انتشار یافته توسط این مرکز در طی این سال ها نیز شاهد دیگری بر این ادعا می باشد (نمودار 5). روند افزایشی امتیاز پژوهشی این مرکز مبتنی بر شاخصهای ارزشیابی (جدول ذوذنقه) معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بین مراکز تحقیقاتی بیومدیکال دارای ردیف بودجه مستقل کل کشور(نمودار 6)،افزایش توانمندی پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان را در چاپ مقالات خارجی تایید میکند(نمودار 7).

 

 

  نمودار 1-  امتیازات پژوهشی از سال 1388 تا 1393

 

 

نمودار 2-  تعداد مقالات چاپ شده داخلی و خارجی از سال 1388 تا1393

نمودار3-  تعداد مقالات چاپ شده بر حسب محل ایندکس از سال 1388 تا1393

نمودار4- مقایسه مقالات ISI و PUBMED از سال 1388 تا1393

 

 

 

نمودار 5-تعداد و امتیاز ارجاع به مقالات مرکز از از سال 1388 تا1393

 

امتیاز دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رتبه در بین مراکز بیومدیکال دارای

ردیف بودجه مستقل

 

امتیاز کسب شده بر طبق جدول پژوهشی

سال ارزشیابی

3336

10 از 14

13/1564

سال 1388

35/4611

9 از 14

45/1970

سال 1389

9389

6 از 14

57/2516

سال 1390

42/10545

7 از 10

73/3278

سال 1391

94/16156

7 از 13

65/4242

سال 1392

؟

7 از 13

13/5744

سال 1393