۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر

دانشجویان دکترای ورودی بهمن 91

خديجه اسماعيل پور بزنجاني

khadijeh.esmaeilpour@yahoo.com

در حال تحصيل

دکتر شیبانی

 

 

سارا سرداري

sardarisara@yahoo.com

در حال تحصيل

دکتر مظهری و دکتر پوررحيمی

 

 

مهشيد تهمتن

mahshidtahamtan@yahoo.com

در حال تحصيل

دکتر شعبانی

 

 

سيد احمد حسين زاده

sahba1379@yahoo.com

در حال تحصيل

دکتر مظهری

 

 

شهاب الدين زارعي

sh.zarei18@gmail.com

در حال تحصيل

دکتر شیبانی