۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد

مقالات سال ۱۳۸۷

 

ردیف

Subject

Author

۱

بررسی وضعیت کنترل عفونت در لابراتورهای دندان پزشکی کرمان

Dr. Maryam Hashemipour

۲

تغییرات دهانی- فکی و صورتی در بیماران مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به مرکز بیماریهای خاص کرمان در سال۱۳۸۶

Dr.Maryam Hashemipour

۳

شیوع استوماتیت آفتی عود کننده در دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازیو ارتباط آن با اضطراب

Dr. Goli Chamani، Dr. Mohammadreza Zarei

۴

شیوه آموزش دکترای تخصصی (PHD) در رشته های علوم پزشکی ایران و کارکرد آموزش مبتنی بر پژوهش

Dr. Aliakbar Haghdoust

۵

ارزیابی دقت آزمون های تشخیصی

Dr. Aliakbar Haghdoust

۶

پیشرقت تحصیلی دانشجویان پزشکی ورودی سال های ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۸۲ دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Dr. Aliakbar Haghdoust

۷

فراوانی آسیب شناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهرکرد

Dr. Parvin Mohammadi، Dr. Aliakbar Haghdoust

۸

نظرات مدرسین بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد ارزشیابی بالینی با ساختار عینی

Dr. Esmat Nouhi، Dr. Aliakbar Haghdoust

۹

فراوانی بکارگیری روش های طب مکمل و سنتی در ساکنین شهر کرمان

Dr. Seyed Arash Tehrani Banihashemi ، Dr. Aliakbar Haghdoust

۱۰

فون کژدم های استان کرمان

Dr. Rouhollah Dehghani، Dr. Aliakbar Haghdoust

۱۱

کاربرد دروس پرستاری در محیط بالینی: دیدگاه مدرسین و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Dr. Esmat Nouhi، Dr. Aliakbar Haghdoust

۱۲

نقش خودکارآمدی در پیش بینی رفتارهای غذایی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر کرمان در سال ۱۳۸۶

Dr. Maryam Hosseinnejad، Dr. Aliakbar Haghdoust

۱۳

میزان یون فلوراید در آبهای آشامیدنی استان کرمان

Dr. Hamidreza Poureslami

۱۴

بررسی آگاهی و نگرش بیماران دندانپزشکی در مورد اثرات سیگار بر روی سلامت دهان

 

Dr. Maryam Rad،Dr. Shahla Kakoui،Dr. Mahdi Fallahi Tabbasi

۱۵

بررسی تاثیر رادیوتراپی سرطانهای سر و گردن بر بروز عوارض دهانی

Dr. Maryam Hashemipour-Dr. Shahla Kakoui -Dr. Maryam Bahador-Dr. Mohadeseh Arab Solghar

۱۶

سرطان دهان

Dr. Maryam Rad

۱۷

آگاهی دندانپزشکان شرکت کننده در چهل و هفتمین کنگره بین المللی دندانپزشکان در مورد تجویز آنتی بیوتیک و پروفیلاکتیک جهت پیشگیری از اندوکاردیت باکتریال

Dr. Maryam Hashemipour،Dr. Mohammadreza Kouraki

۱۸

بررسی رابطه وضعیت التهاب زبان جغرافیایی و پدیده های آلرژیک

 

Dr. Maryam Hashemipour،Dr. Mohammadreza Zarei،Dr. Elham Farokhgisour، Dr. Adel Dastbous

۱۹

A comparative study of histologic response of different pulp capping materials and a novel endodontic cement

 

Saeed Asgary, Dr.Massoud Parirokh

۲۰

A comparison of patients and nurses assessmentsof pain intensitypatients with coronary artery disease

Nayyereh Davoudi, Dr.Dr.Ali Akbar Haghdoost

۲۱

Correlation between clinical and histopathologic diagnoses of oral liehen planus based modified WHO diagnostic eriteria

Dr.Maram Rad

۲۲

Early childhood caries (ECC): An infectious transmissible oral disease

Dr.Hamidreza Poureslami

۲۳

Effect of ۸۰۸nm diode laser irradiation on root canal walls after layerremoval:Ascanning electron microscopestudy

Dr.Massoud parirokh

۲۴

Effect of phosphate buffer saline on coronal leakage of mineral trioxideaggregate

Dr.Masoud parirokh, Dr.Ali Akbar Haghdoost

۲۵

Epidemiology and heterogeneity of hypertension in Iran: a systematicreview

Dr.Ali Akbar Haghdoost

۲۶

Evaluation ofthe effects of repeated hand washing, sunlight, smoke and dirt on the persistence of deltamethrin on insecticide- treatednets

M.H. Kayedi, Dr.Ali Akbar Haghdoost

۲۷

Fluoride in food & water consumed in Koohbanan

Dr. Hamidreza poureslami

۲۸

Frequencyand distribution of microscopic findingsin patients withchronic non-bloodydiarrheaandnormal

Dr.H tabrizchie, Dr.Ali Akbar Haghdoost

۲۹

Modelingof malaria temporal variations in Iran

Dr.Ali Akbar Haghdoost

۳۰

Needlestick injuriesamong medical and dental studentsat the university of Kerman. A questionnaire study

Dr.Maryam hashemipour

۳۱

Risingincidence of adenocarcinoma of the esophagus in Kerman,Iran

Dr.Ali Akbar Haghdoost

۳۲

Secular trend of height variations in Iranian population born between ۱۹۴۰ and ۱۹۸۴

Dr.Ali Akbar Haghdoost

۳۳

Simulated root resorption:Anewstudymodel

 

Jamileh Ghoddusi, Dr.Massoud Parirokh

۳۴

Study of the relations between inflammatory condition of geographictongue and allergy

Dr.Maryam hashemipour , Dr.M. Zarei

۳۵

Temporal variations of health indicators in Irancomparing with othereasternMediterraneanregioncountries in the last two decades

Mohammad Movahedi, Dr.Ali Akbar Haghdoost

۳۶

The Application of Geographical information system in explaining spatial distribution of low birth weight; a case study in north of Iran

M.Shkiba, Dr.Ali Akbar Haghdoost

۳۷

The importance of long time follow-up after vital pulp therapy: A case report

Dr.Parviz Amini

۳۸

The internal consistency of medical students scoresintheirphysiopathology and clinical courses

Aryan Esmaeili, Dr.Ali Akbar Haghdoost

۳۹

Unusual presentation of hyper plastic pulpitis: A case report

 

Dr.Javad