۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان

دستگاه استریومیکروسکوپ دیجیتال

استریومیکروسکوپ موجود در مرکز تحقیقات توانایی  عکسبرداری و فیلمبرداری از نمونه های مختلف  با قابلیت بزرگنمایی  تا ۴۰ برابر را دارست