۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

در این جلسه نیازهای اساسی و مهم عمرانی و تجهیزاتی شبکه بهداشت و درمان کوهبنان و به ویژه نیازهای بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی مطرح  و  جهت رفع این مشکلات با محوریت جذب خیرین و جلب مشارکت های مردمی پیشنهاداتی داده شد.