۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

معرفی واحد تاسیسات شبکه بهداشت و درمان کوهبنان

نام: محمد

نام خانوادگی: رشیدی

 سمت: مسئول تاسیسات مرکز بهداشت

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: 33491227

 

شرح وظایف

تاسیسات در هر سازه‌ای یکی از ارکان اساسی و مهم می‌باشد و تامین نیازهای فنی قسمت‌های مختلف آن سازه را برعهده دارد.

شرح وظایف مسئول واحد:

     نظارت بر امور تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع

     کنترل و بازرسی کلیه دستگاههای حرارتی و برودتی

     بازرسی و کنترل لوله‌کشی قسمت‌ها

     کنترل و بازرسی شیرهای آب، شیر فلکه‌ها و ... و برطرف نمودن عیوب آنها

     کنترل و بازرسی کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی

     بازرسی و انجام امور عایق‌بندی

     رویت نمودن دفتر گزارش مورتورخانه و همچنین نظارت بر چک لیست‌ها

     کسب دستور یا برنامه کار از سرپرست مربوطه

     تعمیر کلیدها و لوام برقی،حرارت مرکزی،دستگاههای خودکار و غیره

     بکار انداختن دستگاههای برقی

     بازدید از کلیه وسایل الکترونیکی و برقی و وسایل محرکه ژنراتور

     رسیدگی به کار سیستم های روشنایی و وسایل برقی تاسیسات و ساختمان ها

     گزارش نواقص امور و درخواست وسایل و قطعات مورد نیاز

     تعویض و نصب وسایل برقی و آزمایش صحت عمل آنها

     انجام تعمیرات جاری و اساسی موتورهای برق

     شارژ باطری ها