۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد

** معرفی پرسنل

نام و نام خانوادگی: آقای احمد جعفری تلفن:             
سمت: مسئول بهداشت محیط داخلی:
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ایمیل:

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:                    خانم صدیقه اسماعیل زاده              تلفن:                            
سمت: بازرس بهداشت محیط داخلی:
آخرین مدرک تخصیلی: کاردانی ایمیل:

 

 

 

 

 

شرح وظایف

       .انجام آزمایشات کلرسنجی باکتریولوژی آب آشامیدنی جهت کنترل و پایش.

 • مبارزه با حشرات و جوندگان از طریق دادن آموزش یا نظارت مستقیم در امر سمپاشی.
 •  
 • تهیه و توزیع مواد گندزدای آب و نظارت مستقیم بر انجام گندزدایی آب.
 •  
 • بازدیداز مطبها و کلنیکهای پزشکی زندانها و پادگانهای نظامی.
 •  
 • جلب مشارکتهای مردمی جهت انجام پروژه های بهسازی محیط روستاها.
 •  
 • اجرای پروژه های بهسازی محیط با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکتهای مردمی.
 •  
 • بازدید از کارخانجات آرد سازی و آموزش جهت ارتقاء کیفیت نان.
 •  
 • نظارت بر اتلاف سگهای ولگرد و شرکت در اکیپهای مربوطه
 •  
 • اجرای قانون مواد خوردنی آشامیدنی بهداشتی و تعیین تکلیف مواد غذایی و بهداشتی مشکوک کشف شده توسط مراکز تحت پوشش.
 •  
 • بررسی پیشنهادات مراکز جهت معرفی متخلفین به دادگاه و شرکت در جلسات دادگاه عمومی استفاده از فاضلابها جهت آبیاری سبزیجات و... سلامت عمومی را تهدید میکنند.
 •  
 • شرکت در برنامه ساماندهی مرغ و جمع آوری دستفروشان مواد غذایی.
 •  
 • برررسی شکایات مردمی در ارتباط با تخلفات بهداشتی.
 •  
 • نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع زباله های شهری و فعالیت مرکز بازیافت.
 •  
 • بازدید ماهیانه از کشتار گاههای دام و طیور، پمپ بنزینها،کارخانجات مواد غذائی.