۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

معرفی واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان کوهبنان

نام: فاطمه

نام خانوادگی: یوسف زاده کوهبنانی

 سمت: مسئول واحدبهداشت خانواده  مرکز بهداشت

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت خانواده

شماره تماس: 33491221


 شرح وظایف :

1.  تعیین خط مشی و اجرای سیاست های کشوری برنامه های تنظیم خانواده
2.  نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها
3.  نظارت بر اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی مادران ،کودکان، میانسالان و سالمندان با در نظر گرفتن اولویت های اجرایی
4.  بررسي شاخص هاي بهداشتي مربوطه در منطقه و تجزيه و تحليل آنان در برنامه هاي مختلف واحد
6.  تلاش براي دستيابي به روش هاي جلب مشاركت جامعه در مراحل مختلف اجراي برنامه هاي آموزش و بهداشتي و پيشگيري
7.  پيشنهاد و مشاركت در اجراي آموزشها و برنامه ها در واحد های مختلف مرکز بهداشت  
8.  برگزاری کارگاهها و کلاس های آموزشی جهت پرسنل خانواده و بهوزران
9.  نظارت بر مراکز و خانه های بهداشت و عملکرد پرسنل
10. ارسال پسخوراند مربوط به نظارت ،آمارها وشاخصهاي بهداشت خانواده به مراكزبهداشتي درماني تحت پوشش
11. تشکیل کمیته های برنامه های مختلف واحد

                                                                            برنامه مادران شامل :

 •        افزایش سطح سلامت مادران باردار و زایمان کرده ( با مراقبت ها و برگزاری کلاسهای آموزشی 12 موضوع بهداشتی جهت مادران باردار)
 •        برگزاری کارگاه بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته ماردان جهت پرسنل محیطی
 •        تشکیل کمیته های مرگ و میر مادران و زایمان ایمن
 •        تامین مکمل های دوران بارداری و پس از زایمان و توزیع در مراکز شهری و روستایی
 •        هماهنگي با مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و پايگاهها جهت برگزاري كلاس آموزشي وي‍ژه مادران دردوران بارداري و پس از زايمان
 •        تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه مادران
 •        نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران
 •        تجزيه و تحليل و محاسبه شاخصهاي برنامه ماردان
 •        تهيه و تنظيم مطالب آموزشي ، پمفلت آموزشي ،جزوه و مقالات آموزشي برنامه مادران

این برنامه در راستای مراقبت كودكان سالم و جدا كردن كودكان سالم از كودكان به ظاهر سالم يا مستعد به بيماري است كه هنوز نشانه هاي بيماري در آنها مستقر نشده است .
همچنین تشخیص ، درمان و پیگیری کودکان زیر 5 سال بیمار ، ترویج تغذیه با شیر مادر درشیرخواران و حفظ سلامت و کاهش مرگ و میر در کودکان فعالیت دارد .
 
                                                                   برنامه سالمندان شامل:

  آموزش كتابچه هاي شيوه زندگي سالم به سالمندان و خانواده آنان

 •       تشكيل كميته سلامت سالمندان هر 2ماه يكبار
 •       تجزیه و تحلیل آمار و شاخص های برنامه
 •       برگزاري كارگاههاي آموزشي كتابجه هاي شيوة زندگي سالم در سالمندي جهت پرسنل

                                                                       برنامه میانسالان شامل:

 •       آموزش سرطان سينه، سرويكس، عفونتهاي شايع زنان و ... به زنان گروه هدف
 •       آموزش سرطان سينه، سرويكس، عفونتهاي شايع زنان و ... به پرسنل بهداشتي
 •       معاينه سينه ( CBE ) و گرفتن پاپ اسمير در زنان گروه هدف
 •       بررسي آمار سرطان و سينه و پاپ اسمير و تجزيه و تحليل آنها