۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
نام واحد : سلامت دهان و دندان 
کارشناس مسئول واحد : خانم عصمت عباسپور              
                      
 
تلفن واحد : 

       بهداشت دهان و دندان 

 
 
 
 
 شرح فعاليت ها 
 
 
1.هماهنگ کردن برنامه هاي دندانپزشکي شبکه
 
2.رسيدگي به نيازمنديهاي واحدها از حيث مواد و لوازم دندانپزشکي و گزارش و پيگيري آن به مرکز بهداشت استان

3.رسيدگی به نيازمنديهاي دندانپزشکان و فارغ التحصيلان طرح بهداشت کار دهان و دندان از حيث مسايل و مشکلات آنها نظير برنامه اضافه کاري ، حق محروميت از مطب و ....

4.تنظيم برنامه جهت شرکت دندانپزشکان و بهداشتکاران از حيث شرکت در کنگره هاي دندانپزشکي سمينارها و....

5.ايجاد برنامه آموزشي براي مراقبين بهداشت ، مديران مدارس و آموزگاران و دانش آموزان با همکاري آموزش و پرورش منطقه

6.تنظيم برنامه هاي بهداشتي دهان و دندان براي شبکه با همکاري دندانپزشکان و بهداشتکاران دهان و دندان براي مادران بهداشتي (با همکاري واحد بهداشت خانواده و مدارس)

7.ايجاد برنامه براي معاينه کليه دانش آموزان و معرفي آنها به کلينيکهاي دندانپزشکي براي انجام کارهاي ترميمي و.....

اهداف و شاخص های واحد

 معرفي واحدهاي دندانپزشكي فعال

مراكز دارای خدمات دندانپزشکی شهري

 
مرکز خدمات و جامع سلامت شهری
مرکز خدمات و جامع سلامت کیانشهر

مراكز دارای خدمات دندانپزشکی روستائي

 
 
 
 
1 – معرفي مكان سطح يك و دو

الف – سطح يك : خانه بهداشت – پايگاه بهداشت

ب – سطح دو : واحدهاي دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي

2 – معرفي خدمات قابل ارائه دندانپزشكي سطح يك و دو

الف – سطح يك ( خانه بهداشت – پايگاه بهداشت ) شامل : آموزش بهداشت ( بصورت گروهي و چهره به چهره ( - مراقبتهاي دهان ودندان – پيگيري مشكلات دهان ودندان گروههاي هدف تحت پوشش – ارجاع افراد نياز مند خدمات درماني از طريق سيستم ارجاع

تبصره : كليه خدمات ارائه شده در سطح يك ( خانه بهداشت – پايگاه بهداشت ) بصورت رايگان مي باشد .

ب – سطح دو ( واحدهاي دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي ) شامل : آموزش بهداشت – معاينه – تجويز دارو – كشيدن دندان – ترميم ( آمالگام ) – جرمگيري و بروساژ – پالپوتومي – فلورايدتراپي – فيشورسيلانت ترابي ( شياربند ) راديوگرافي

تبصره : تعرفه انواع خدمات دندانپزشكي قابل ارائه در مراكز بهداشتي درماني شهر و روستائي تقريباً 50% تعرفه بخش خصوصي مي باشد و تعرفه گروه هدف تقريباً 50% تعرفة سايرين مي باشد .

4– معرفي نوع مراجعين سطح يك و دو :

الف – گروههاي هدف شامل : كودكان زير 6 سال - 12 – 6 سال – مادران باردار و شيرده

ب – سايرين شامل : همه افراديكه در ليست گروه هدف قرار  نمي گيرند .
 

8.رسيدگي به وضعيت دندانسازان تجربي و گزارش و پيگيري تخلفات دندانسازان به اداره نظارت بر امور درمان از طريق شبکه

9.تشکيل کميته پيشگيري از پوسيدگي دندان با مشارکت دندانپزشکان و بهداشتکاران علاقمند و تشکيل جلسات ماهانه جهت برنامه فوق

10.نظارت بر آمار دندانپزشکان و بهداشتکاران و اقدام در ترميم وضع موجود