۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۷ خرداد  
نام واحد : تغذیه   
 
کارشناس مسئول واحد : خانم زکیه ایزدی
                             
تلفن واحد :
 

 
 

 شرح فعاليت ها :

1- مطالعه وارزشیابی غذاها وخوراکیها ی بومی ومحلی باتوجه به عادات غذائی مردم

2- مطالعه وجمع آوری اطلاعات درمورد وضع تغذیه دراجتماعات وگروههای مختلف یک شهرستان

3- مطالعه وتدوین برنامه های مربوط به هماهنگ ساختن امور تغذیه بمنظور جلوگیری ازکمبودهاویا اشکالات دیگر

4- نظارت براجرای برنامه های آموزشی تغذیه درسطوح عمومی ، اختصاصی وعالی

5- آموزش تغذیه درسطح عمومی ومقدماتی درزمینه های مختلف نقش غذا، انواع غذا ، موادمغذی و لزوم غذا برای سلامت وغیره

6- شرکت درتنظیم برنامه های مربوط به آموزش تغذیه درسطح عمومی
 
 
پمفلت و مقالات اموزشی
 
 ميم مثل ميان وعده
 چاقي شکم خطرناک ترين نوع چاقي
 تخم مرغ و سلامت
 چاقي در کودکان و نوجوانان
 توصيه هاي تغذيه اي براي خانم های باردار چاق  2
 توصيه هاي تغذيه اي براي خانم های باردار لاغر  2
 تخم مرغ معجزه الهي
 تغذيه و ديابت
 تغذيه در ماه رمضان