۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
 
 
 
نام و نام خانوادگی: حمزه نوری کوهبنانی
سمت : کارشناس رایانه
مدرک تحصیلی:

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

تلفن :33491109

                                                                                                                                                         

شرح وظایف:

 

1-پشتیبانی تجهیزات رایانه ای در شبکه بهداشت کوهبنان

      2-  نظارت بر نحوه انجام فعالیت ها در مرکز اینترنت بیمارستان و شبکه بهداشت

      3- نظارت بر سایت اینترنتی بیمارستان و شبکه بهداشت و تلاش در جهت بروز نمودن اطلاعات

      4- نظارت مستمر و پیگیری امور مربوط به سیستم HIS 

      5- پیگیری خرید و کارشناسی لازم در خصوص نصب و استفاده از نرم افزارهای مورد نیاز

      6-  حضور فعال در جلسات مربوط به فعالیتهای IT و سایر جلسات مورد نظر مدیریت

      7- تهیه آمارهای مورد نیاز و ارائه به مسئولین ذیربط

      8- تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع آنها

      9- حفظ و نگهداری و پشتیبانی و عیب یابی شبکه

     10- پشتیبانی و هماهنگی جهت رفع عیب مشکلات مرکز مخابرات بیمارستان با شرکت پشتیبان و تاسیسات

     11-برگزاری کلاس و آموزش به کارکنان سطوح پایینتر