۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

معرفی حراست شبکه بهداشت و درمان کوهبنان

نام:سید محسن

نام خانوادگی: روح الامینی

 سمت: حراست شبکه بهداشت و درمان کوهبنان

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس: 33491223

 

تعريف حراست :
حراست در لغت به معناي پاسداري و مراقبت كردن مي باشد . از لحاظ عرف اداري حراست به نهادي گفته مي شود كه در قلب تشكيلات يك سازمان وجود داشته و وظيفه خطير مراقبت از سلامت اجزاي ريز و درشت آن تشكيلات را در برابر انواع و اقسام انحراف هاي موجود به عهده دارد .

وظايف حراست :
1- حفاظت فيزيكي
2-حفاظت از اسناد و مدارك
3-حفاظت از اماكن و تاسيسات و تجهيزات
4- حفاظت پرسنل