۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

معرفی مسئول رادیولوژی

آقای سید مهدی روح الامینی

مسئول رادیولوژی بیمارستان

مدرک تحصیلی: کارشناس رادیولوژی

 نام و نام خانوادگی                  سمت                 ایمیل         

 تماس                 

 

 

 

سید مهدی روح الامینی مسئول رادیولوژی   33491107

 

شرح وظایف مسئول رادیولوژی

1- شركت در جلسات داخلي بيمارستان

 

2- همكاري با رياست مديريت و واحد هاي ديگر بيمارستان

 

3- پيگيري مسائل راديولوژي و برطرف كردن نقص فني دستگاهها وحفظ و نگهدار ي از اموال و تجهيزات راديولوژي

 

4- كنترل حضور و غياب پرسنل واحد راديولوژي

 

5- پيگيري جهت تهيه وسايل مورد نياز بخش

 

6- كنترل نهايي بيمه ها از نظر تاريخ ، امضا ،مهر پزشك قيمت و ارسال آنها به واحد بيمه گري

 

7- تهيه و تنظيم كشيك ماهيانه پرسنل واحد

 

8- تنظيم آمار ماهيانه و سالانه

 

9- پيگيري مطالبات واحد

 

10- تهيه گرافي از بيمار مثل ساير پرسنل