۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

معرفی بخش داخلی و جراحی بیمارستان

نام: سعیده

نام خانوادگی: علیزاده

 سمت: مسئول بخش داخلی و جراحی

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

داخلی: 126


فعالیتهای بخش داخلی:

  • انجام کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی برای بیماران از جمله:
  •  
  • بیماریهای گوارشی شامل زخم معده ، کولیت اولسر، خونریزیهای گوارشی ،اسهال عفونی و دیابت و عوارض آن
  •  
  • بیماریهای تنفسی از جمله پنومونی ، برونشکتازی ، آبسه ریه
  •  
  • بیماریهای خونی و انکولوژی مثل لنفوم ، هوچکین و انواع کم خونی ها
  •  
  • بیماریهای کلیوی ، CRF و کلیه پلی کیستیک