۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

مراکز خدمات جامع سلامت شهری تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان کوهبنان

 

ردیف نوع واحد بهداشتی   نام واحد           نام مسئول      

 

آدرس واحد بهداشتی

 

شماره تماس
1 مرکز خدمات جامع سلامت                     مرکز شهری شماره1 خانم دکتر الهام شفیعی زاده

 

کوهبنان - بلوار امام روبرو دانشگاه آزاد

اسلامی

33492188
2 مرکز خدمات جامع سلامت مرکز شماره 2 کیانشهر آقای دکتر محمد علی ایرانی

 

کوهبنان - بخش کیانشهر

 

33454498

 

لیست خدمات

 

درمان سرپایی

تزریقات و پانسمان

واکسیناسیون

بهداشت و تنظیم خانواده(مراقبت از زنان باردار،مراقبت کودکان، تنظیم خانواده، پاپ اسمیر، مراقبت از سالمندان)

مبارزه با بیماریها

بهداشت محیط

داروخانه