۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
آنچه هنگام پذیرش باید بدانید
 
بیمارانی که دستورسرم تراپی ازپزشک رادارند ،قبل ازمراجعه به درمانگاه ،باید پرونده راجهت شماره گذاری تحویل واحدپذیرش نمایند
بیمار قبل ازمراجعه به واحدپذیرش جهت بستری،ابتدا به بخش مربوطه مراجعه کرده وبامشخص نمودن شماره تخت ،وداشتن دستوربستری ازبخش موردنظروپزشک مربوطه به پذیرش مراجعه نمایند
درهنگام پذیرش ،همراه داشتن دفترچه بیمه درصورت عضویت ،الزامیست
از ارائه دفترچه بیمه دیگران ویا نام مستعار هنگام پذیرش خودداری کنید تا درزمان تسویه حساب بامشکل مواجه نشوید
درصورت نداشتن بیمه ،قبل ازبستری بیمارخود،درصورت تمایل نسبت به انجام امورعضویت بیمه ایرانیان اقدام نمایید
همراهان بیماران تصادفی بایدپس ازبستری مصدوم برای دریافت استعلام نامه کلانتری ،درساعت اداری به دبیرخانه بیمارستان مراجعه نمایند
همراهان بیماران تصادفی جهت برخوداری ازماده92،بایدمدارک ثبت شده تصادف راازکلانتری مربوطه دریافت وبه واحددرآمد ارائه نمایند
ازهمراه داشتن زیورآلات واشیاء قیمتی خودداری کنید
درهنگام بستری، ثبت کد ملی بیمار الزامیست
در موارد اورژانسی که بیمار فاقد مدارک شناسایی می باشد،پس از بستری بیمار در بخش،جهت تحویل مدارک وثبت کدملی بیمار مجددا به پذیرش مراجعه نمائید

درصورت نیازبه توضیحات بیشترباشماره 33491109

وداخلی 165واحدپذیرش و نیز داخلی193 واحد اسناد و مدارک پزشکی